AL-ANON FAMILIE GROEPEN

voor familie & vrienden van alcoholisten


Loslaten
Wat betekent Loslaten nu precies?
1.    Loslaten betekent niet dat je stopt met houden van, maar        dat je het niet voor iemand anders kunt doen.
2.    Loslaten is niet mijzelf afsluiten, het is me realiseren dat ik een        ander niet kan controleren.
3.    Loslaten is niet iemand in staat stellen het verkeerde te doen,        maar toestaan dat iemand leert van natuurlijke consequenties        van zijn daden.
4.    Loslaten is machteloosheid toegeven, me realiseren dat de        uitkomst niet in mijn handen ligt.
5.    Loslaten is niet proberen een ander te veranderen of hem de        schuld te geven, het is proberen het beste van mezelf te maken.
6.    Loslaten is niet zorgen voor, maar je bekommeren om iemand.
7.    Loslaten is niet iemand vastzetten, maar achter iemand staan.
       Het betekent niet rechter spelen, maar een ander toe te staan        mens te zijn.
8.    Loslaten betekent niet in het middelpunt staan en de oplossingen        arrangeren, maar anderen toestaan hun eigen bestemming te        vinden.
9.    Loslaten betekent niet een ander beschermen, maar hem        toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
10.  Loslaten is niet ontkennen, maar aanvaarden. Het betekent niet        vitten, uitbranders geven of ruzie maken, maar in plaats daarvan        zoeken naar mijn eigen tekortkomingen en die corrigeren.
11.  Loslaten is niet iemand bekritiseren en bedisselen, maar mijn        aandacht op mezelf richten om te proberen datgene te worden        waarvan ik droom dat ik het kan zijn.
12.  Loslaten betekent niet het verleden betreuren, maar groeien en        leven voor de toekomst.
13.  Loslaten betekent minder bang zijn en meer liefhebben.

Hoe ervaar en gebruik ik het begrip 'loslaten' in mijn leven:
1.    Om vrede met het verleden te krijgen, om mijzelf te
       verlossen van oude grieven en wrok.
2.    Om mijzelf los te maken van vroegere gedachten.
3.    Om mijzelf los te maken van mijn vroegere slechte gedrag.
4.    Om mijzelf los te maken van mensen en situaties die mij        ongelukkig maken.
5.    Om te voorkomen dat mijn leven bepaald wordt door het        gedrag van iemand anders.
6.    Om de mening van iemand anders over mijzelf niet als een        vaststaand feit te aanvaarden.
7.    Om niet van streek te raken als de mening van iemand anders
       over mij niet dezelfde is als de mijne.
8.    Om niet te gebruikersvriendelijk te worden - anders kan ik        gemakkelijk worden misbruikt.
9.    Om mijn naaste lief te hebben als mijzelf en niet meer dan        mezelf.
10.  Om niet voor een ander te doen wat de ander zelf behoort te        doen.
11.  Om de problemen van iemand anders niet tot de mijne te        maken.
12.  Om niet betrokken te raken bij de verkeerde daden van         iemand anders.
13.   Om niet betrokken te raken bij ruzie van familie of vrienden.
14.   Om op een veilige afstand te blijven van ontplofbare situaties.
15.   Om het zwakke gedrag van iemand anders te negeren als ik
        daar niets aan kan doen - hij/zij moet daar zelf de gevolgen
        van dragen.

Als ik succesvol in het loslaten ben, brengt mij dit tal van positieve resultaten:
1.     Door los te laten is het mogelijk mijn grenzen te bepalen.
2.     Mijn leven wordt beter beheersbaar - ik overzie situaties,         omdat ik niet meer toelaat, daarbij betrokken te worden.
3.     Ik kan een gezonder besluit nemen, kan funktioneel optreden,
        raak niet door de omstandigheden geisoleerd.
4.     Ik reageer minder emotioneel op het gedrag van iemand         anders, kan me daarvoor afsluiten. Het gevolg is dat mijn         leven meer waardigheid heeft.
5.     Ik kan meer meevoelen, omdat ik minder emotioneel reageer.
        Dit geeft me de kans om situaties goed te beoordelen voordat
        ik actie onderneem.
6.     Zo bescherm ik mezelf tegen tal van aanvallen van buiten.
        Ik laat niet meer zo gemakkelijk toe dat mijn gemoeds-
        kalmte vernietigd wordt.
7.     Loslaten helpt me om dìe dingen te aanvaarden die ik niet kan
        veranderen.
8.     Loslaten helpt me om een veiliger weg te gaan en een veiliger
        leefruimte te scheppen. Dit is natuurlijk minder opwindend,
        maar ik verkies de vrede en de rust.