AL-ANON FAMILIE GROEPEN

voor familie & vrienden van alcoholisten


Onderdelen van een groepsbijeenkomst

 1. Woord van welkom (wanneer er nieuwelingen zijn,
  verwelkoming pag. 3 van “Dit is Al-Anon)
 2. Inleiding
 3. 12 Stappen
 4.  Eenmaal per maand 12 Tradities
  (elke 1e bijeenkomst van de maand).
 5.  Onderwerp voor de bijeenkomst (tenzij iemand een speciaal probleem heeft dat hij/zij besproken wil hebben
 6. Sluiting: voorgestelde sluiting uit “Leven met een alcoholist.

Inleiding
De Al-Anon Familie Groepen zijn een gemeenschap van familie en vrienden van alcoholisten die hun ervaring en hoop delen, teneinde hun gezamenlijk probleem, “leven met een alcoholist”, op te lossen en anderen te helpen hetzelfde te doen. Wij geloven dat alcoholisme een ziekte is die gestabiliseerd kan worden en dat een veranderde houding van het gezin dikwijls kan helpen bij herstel.

De enige voorwaarde tot lidmaatschap is dat een echtgenoot of echtgenote, familielid of vriend drank­problemen heeft. Er zijn geen verplichtingen tot lidmaatschap, Al-Anon financiert zichzelf uit haar eigen vrijwillige bijdragen.

Al-Anon is aan geen enkele sekte, kerkgenootschap, politieke partij of instelling verbonden; mengt zich in geen enkel geschil; stelt zich nooit op voor of tegen enig openbaar meningsverschil.

Ons hoofddoel is het Al-Anonprogramma in praktijk te brengen, zo kunnen wij anderen helpen die dezelfde problemen hebben en de alcoholist helpen door begrip te hebben en zelf geestelijk te groeien.

De 12 Stappen
Het bestuderen van de 12 Stappen is onontbeerlijk om vooruit te komen met het Al-Anon programma. De principes die erin neergelegd zijn kan iedereen in zijn leven toepassen, ongeacht zijn persoonlijke overtuigingen. In Al-Anon streven wij naar een steeds beter begrip van deze stappen en bidden wij om de wijsheid ze in ons leven toe te kunnen passen.

Op de eerste bijeenkomst van de maand lezen we de 12 Tradities
Wij hebben er in onze groep een gewoonte van gemaakt dat iedereen om de beurt praat; wij vallen elkaar niet in de rede. Wanneer iemand wil ingaan op wat een ander gezegd heeft, komt dit naderhand aan bod. Wij pogen alles te laten geschieden via de voorzitter van de bijeenkomst.  

Onderwerp van de bijeenkomst
Dit kan door iemand van de groep worden voorbereid.

Sluiting
Om te eindigen wilde ik u zeggen dat de gedachten die hier naar voren werden gebracht zeer persoonlijk zijn. Onthoud er uit wat je denkt te kunnen gebruiken en vergeet de rest. Alles wat je hier hoorde werd gezegd in vertrouwen en zou vertrouwelijk moeten blijven. Hou al deze mededelingen binnen de muren van dit vertrek en binnen de grenzen van je eigen geest.

Een speciaal woordje voor diegenen die nog niet zo lang in ons midden zijn: wat ook je problemen zijn, er zijn er onder ons die dezelfde hebben. Als je werkelijk zoekt en je geest openstelt zal je hulp vinden. Je zult tot het besef komen dat geen toestand te moeilijk is om te verbeteren en geen ongeluk te groot om te boven te komen. Wij zijn niet volmaakt. Onze verwelkoming kan niet voldoende uitdrukken hoezeer we met ons hart bij je zijn. Hoewel je niet iedereen hier even aardig zult vinden, zul je toch na een tijdje ontdekken dat je van ons houdt op een heel speciale manier. Dezelfde manier waarop ook wij van jou houden. Spreek met elkaar, beredeneer de zaken met iemand anders, maar klets niet of breng in je gesprek geen kritiek uit op anderen. In plaats daarvan laat het begrip, de liefde en de vrede van het programma dag aan dag in je groeien.

Samenvatting:
Al het voorafgaande kan voor het Al-Anon lid samengebundeld worden in drie hoofdpunten:

 • geestelijk te groeien door te leven naar de 12 Stappen
 • steun en begrip te geven aan de alcoholist
 • de familie van alcoholisten te verwelkomen, hen te troosten, bemoediging en verlichting te geven.

Onze slogans zijn:
laat los en heb vertrouwen
kalm aan
leven en laten leven 
het belangrijkste eerst
dag aan dag
met Gods genade
denk na
is het wel belangrijk?
hou het eenvoudig
laat het bij mij beginnen

Als afsluiting kan ieder die daar behoefte toe voelt, samen het gebed om gemoedsrust opzeggen.

God geef mij de gemoedsrust om te aanvaarden 
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en wijsheid om tussen deze twee het onderscheid te kennen.