AL-ANON FAMILIE GROEPEN

voor familie & vrienden van alcoholisten


Moed om te veranderen

"Moed om te veranderen" is een dagboekje waarin veel wijsheden van Al-Anon zijn opgenomen. Op veel Al-Anon-bijeenkomsten wordt hieruit gelezen.
Men put er kracht uit en leert erdoor relativeren. Behalve de dagelijkse overdenkingen en spreuken staan in dit boekje ook het gebed om gemoedsrust, de slogans van Al-Anon, De Twaalf Stappen en Twaalf Tradities van Al-Anon en een lijst met onderwerpen. Deze lijst stelt ons in staat om het boek niet alleen op datum te lezen, maar te kiezen voor een onderwerp waar op dat moment persoonlijk behoefte aan is.

In het voorwoord van het boek staat:
-----
In het herstelprogramma van Al-Anon is leven van dag tot dag van essentieel belang gebleken voor de mensen wier leven ongunstig beinvloed werd door het alcoholisme van een familielid of vriend.
Dit boekje wil, evenals zijn tegenhanger "Dag aan dag met Al-Anon" onze aandacht op vandaag gevestigd houden en ons de moed geven te veranderen wat we kunnen veranderen.
Tijdens de Wereld Dienst Conferentie van Al-Anon van 1988 werd besloten een tweede Dag aan dag op te stellen om de verscheiden-heid binnen onze gemeenschap nog vollediger weer te geven. De leden van onze gemeenschap zijn de auteurs van deze verzameling teksten. Hun collectieve wijsheid helpt ons iedere dag te beschou-wen als een kans op geluk, door ons te concentreren op de realiteit van vandaag, de moeilijkheden van gisteren van ons af te zetten en niet bang te zijn voor morgen.
Omdat de teksten van dit boekje gebaseerd zijn op persoonlijke getuigenissen, gaan zij ook over seksuele en andere relaties, maar de gedachten zijn van toepassing op mensen uit alle lagen van de bevolking.
Evenals in "Dag aan dag met Al-Anon" wordt de overdenking van vandaag kracht bijgezet met passende citaten. Het gebruik van citaten houdt geen onderschrijving in van de ideeën van de geciteerde personen of boeken. Wat telt is wat er gezegd is, niet door wie.
-----

Het bestelnummer is B-16.


Het is niet toegestaan - zonder schriftelijke toestemming vooraf - teksten en/of afbeeldingen van deze site te kopiëren of te wijzigen.

Terug naar de bestel-pagina