AL-ANON FAMILIE GROEPEN

voor familie & vrienden van alcoholistenHet Al-Anon-programma

Het programma van Al-Anon bestaat uit drie legaten.
Deze 3 legaten worden verbeeld door de 3 zijden van het logo.

* Herstel - door de Stappen
* Eenheid - door de Tradities
* Dienen - door de begrippen

Herstel door de Stappen
Deze stappen veronderstellen de aanvaarding van vier fundamentele gedachten:
We staan machteloos tegenover het probleem van alcoholisme.
We kunnen ons leven overgeven aan een macht groter dan onszelf.
We dienen onze denkwijze en handelwijze te veranderen.
We koesteren al deze gaven van Al-Anon door ze te delen met anderen.

Eenheid door de Tradities
De Tradities bevorderen de eenheid binnen de groepen en brengen ons samen. Zij wijzen de groepen de weg in hun relaties met andere groepen, met de A.A. en de Maatschappij. De Tradities geven richtlijnen hoe we problemen kunnen oplossen, die ontstaan door met elkaar te werken en met elkaar om te gaan. Ze leren ons de juiste groepshouding aan, zodat we inzicht krijgen in de diverse verantwoordelijkheden.

Dienen door de begrippen
De boodschap uitdragen, die in de Twaalfde Stap aan de orde komt is Dienen, het derde legaat van Al-Anon. Alles wat men doet om een partner, familielid of vriend van een alcoholist te helpen is dienst: telefonisch bereikbaar zijn of open staan voor Al-Anon leden, een sponsor zijn voor een nieuwkomer, een verhaal op groepsbijeenkomsten vertellen, nieuwe groepen beginnen, meewerken aan publieke informatie, verspreiding van literatuur en zo nodig financiële ondersteuning van andere groepen. Zitting nemen in commissies, werkgroepen, Raad van Bestuur, of Regiobestuur.
Kortom: Laat de hulp bij mij beginnen en Al-Anon is een levendige vereniging en heeft toekomst.